Holotropisk session - rörelsen mot helhet

 
Är du intresserad av en privatsession, kontakta mig!
Holotropisk betyder ”rörelse mot helhet” och kommer från grekiskans ”holos” som betyder hel och latinets ”trepein” som betyder ”rörelse mot någonting”. Dessutom speglar det betydelsen av ordet ”heliotropic” som är den rörelse som växter och blommor gör när de följer solens färd över himmelen.
I sin teori och praktik integrerar holotropiska sessioner olika element från djuppsykolgi, modern forskning kring medvetandet, transpersonlig psykologi, österländska andliga filosofier och ursprungliga tekniker för helande och läkning.
Det är en metod som riktar sig till att använda ett expansivt förändrat medvetandetillstånd för att frigöra din inre läkande potential.
En holotropisk session kombinerar djupandning, musik och kroppsterapi till en unik och djup form av självutforskning.
Musiken hjälper till att fördjupa din andning och du förs in i ett holotropiskt tillstånd som frigör din inre, kreativa och intuitiva kraft till läkning.
När du sedan är inne i det helande tillståndet kan du få ytterligare hjälp med riktad kroppsterapi.
Sessionen håller på i tre timmar och avslutas sedan med bildskapande och sharing för att integrera upplevelsen.
Sessionen hålls i grupp och deltagarna delas in i par där man sedan turas om att vara ”sittare” för varandra (I en privatsession blir jag givetvis din sittare).
Att vara sittare innebär att man finns till hands för att understödja den personen som andas med tillexempel hjälp att gå till toaletten, dricka vatten med mera.
Den främsta uppgiften är dock att skapa trygghet för den som andas.
Den holotropiska sessionen börjar alltid med att deltagarna får gedigen information om upplägget och ni kommer också få ett utskick innan där ni uppmuntras att läsa på om metoden.
Jag har själv mer än 120 timmar av holotropisk andning och fortsätter att utbilda mig vid Grof Transpersonal Training och via andra som anordnar Holotropiska sessioner.
Vid en anmälan av fyra till åtta personer så bestämmer vi datum och pris, anmäl ditt intresse till daniel@enandu.se. 

Holotropisk session är en kraftfull metod som kräver en viss självkännedom därför behöver jag som kursledare information från dig så vi kan avgöra om metoden är lämplig för din utveckling just nu.
Läs mer här:
Stanislav Grof och Holotropisk andning.
mailto:daniel@enandu.sehttp://www.stanislavgrof.com/http://www.holotropic.com/about.shtmlholotropisk_andning_files/en_annan_du__.jsshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2

daniel@enandu.se

0709-225616